Järjestötalo Järvenpäähän -hanke 2009-2012

Projektin tavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka konkreettisesti lisää järjestöjen välistä yhteistyötä ja toimintamahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa kansalaistoimintaa ja lisää ihmisten hyvinvointia Keski-Uudenmaan alueella. Eri järjestöjen kohtaaminen yhdessä, kaikkia järjestöjä palvelevassa toimitilassa vahvistaa yhteistä tavoitetta: tehdä hyvää keski-uusimaalaisten hyväksi.

  1. Järvenpään kaupunkiin saadaan konkreettiset ja neliömäärältään riittävän suuret, esteettömät, toimitilat eli järjestötalo. Toimitilojen tulee täyttää esteettömyyden osalta Suomen Rakentamismääräyskokoelman F1 kriteerit. Järjestötalon lisäksi tavoitteena on muodostaa koko Keski-Uudenmaan alueelle kattava järjestötilaverkosto, joka palvelee järjestöjen toimintaa ja sitä kautta alueen asukkaita.

  2. Yhdistysverkoston jäsenmäärä kasvaa vähintään neljällä jäsenyhdistyksellä/vuosi ja järjestöjen tiivistyvän yhteistyön myötä saadaan synergiaetuja hankinnoissa, henkilöresursseissa ja tiedottamisessa ja näin resursseja vapautuu enemmän konkreettiseen toimintaan. Tämä näkyy mm. yhteisinä tapahtumina, retkinä, harrasteryhminä, koulutus- ja luentotilaisuuksina.

  3. Vertaistuen ja vapaaehtoistyön merkitys syrjäytymistä ehkäisevänä voimana tulee näkyviin ja saa sille kuuluvan arvostuksen ja riittävän taloudellisen tuen julkiselta sektorilta.

  4. Yhdistysverkoston jäsenyhdistysten vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistyön organisointi ja kehittäminen keskitetään ja syntyy toimiva vapaaehtoistyön verkosto, jonka kautta yhä useampi voi löytää itselleen parhaiten sopivan tuen.

  5. Julkisen sektorin ja järjestöjen välinen kumppanuus vahvistuu ja kansalaistoiminta nähdään merkittävänä palvelujen täydentäjänä ja ongelmia ennaltaehkäisevänä toimintana, mutta ei niiden korvaajana. Järjestötalosta tulee tiedottamisen keskus.