Ikäihmisten tukeminen

Ti 22.10.2024 klo 17.30-20.00 

Koulutusillan aikana tutustumme tarkemmin vapaaehtoistoiminnanmuotoihin, jotka tukevat ikäihmisten hyvinvointia. Keskustellaan ikäihmisistä ainutlaatuisina yksilöinä sekä muistisairaiden kohtaamisesta. Kuullaan, miten huomioimme ikäihmisellä olevat mahdolliset liikkumisen haasteet. Pohditaan, minkälaisia tilanteita ja ilon hetkiä vapaaehtoistoiminnassa saattaa tulla vastaan. 

Kouluttajina toimivat ikäihmisten parissa työskentelevät kunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Uudenmaan Muistiluotsin, Siskot ja Simot ry:n ja Punaisen Ristin edustajat.