Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

Ti 5.11.2024 klo 17.30-20.00 

Monikulttuurisen työn koulutusillassa tutustutaan konkreettisiin tilanteisiin ja toimiin, jossa voi olla mukana vapaaehtoisena toimien. Käymme läpi mm. miten vapaaehtoistoiminnalla voimme edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja millaisia haasteita ja iloja toiminnassa kohdataan.Illan aikana kuullaan maahanmuuttajien ja vapaaehtoistoimijoiden ajatuksia monikulttuurisesta toiminnasta. 

Tervetuloa kaikille, jotka haluavat lisätä tietoa ja osaamista monikulttuurisesta vapaaehtoistyöstä Nurmijärvellä. 

Iltaa toteuttamassa Nurmijärven kotoutumisen kumppanuusverkoston toimijoita.