Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto on Suomen suurimpia järjestöjen järjestöjä. Verkostoon kuuluu 54 yhdistystä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa.

Vuonna 2007 perustettu, pääosin STEA:n rahoituksella toimiva Yhdistysverkosto mahdollistaa yhdistysten verkostoitumisen, niiden kehittymisen ja vuoropuhelun niin keskenään kuin kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. 

Prisman läheisyydessä Tupalantiellä on yhdistyksen toimistohuone ja tämän lisäksi Yhdistysverkoston työntekijällä on toimipiste: OLKA-piste Hyvinkään sairaalalla.

Toimimme erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa

Keusoten valtionavustushankkeiden ohjausryhmä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen VATE:n alainen yhdyspintatyöryhmä
Keusoten hyte-allianssi

Uudenmaan verkostojärjestöt
Uudenmaan sotejärjestöt
Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto
Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys 
Uudenmaan digiverkosto
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Uudenmaan varaedustus 
uusimaalaiset.fi -kehittäjäverkosto
Vantaa-Keravan miepä-verkosto

Keski-Uudenmaan valikko, puheenjohtajuus
Hyvinkään valikko, jäsen
Keski-Uudenmaan järjestötyöryhmä Keusoten ja verkostojärjestöjen sekä Järjestöjen sotemuutostuki -hankkeen kanssa

Nurmijärven Voimaa vanhuuteen -hankkeen työryhmä 
Nurmijärven ikääntyneiden Olohuone-työryhmä
Tukea ja tekoja -verkosto Järvenpää
Tuusulan hyteryhmä
Tuusulan LaNuPe
Tuusulan ja Järvenpään koronakriisiryhmät 
Werkon KOKEWA-hankkeen ohjausryhmä

Yhdistysverkosto

  • edistää yhteisöjen välistä yhteistyötä
  • vaikuttaa yhdistyksille tärkeisiin asioihin
  • kehittää vapaaehtois- ja yhdistystoimintaa
  • vahvistaa yhdistysten asemaa ja näkyvyyttä


Toiminta

  • vaikuttamistyö
  • vapaaehtoiskoulutukset
  • vertaistukikoulutukset
  • ​järjestötreffit, hyvinvointitapahtumat ja verkostoaamut
  • kunta- ja sotekuntayhtymäyhteistyö
  • jäsenyhdistysten avustaminen

Yhdistysverkosto on myös aktiivinen hanketoimija. Katso tästä hankehistoriaa.

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
Ansiomerkkisäännöt

1 § Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2023 päättänyt, että Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n jäsenyhdistysten ansioituneille jäsenille voidaan myöntää Yhdistysverkoston ansiomerkki.

Ansiomerkki on emaloitu pinssi, jonka kuvana on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n logo. Ansiomerkin mukana henkilölle annetaan kunniakirja, jossa on ansiomerkin myöntämisen päivämäärä ja lyhyt perustelu siitä, miksi merkki on myönnetty.

2 § Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n ansiomerkki voidaan myöntää

A. jäsenyhdistyksen ansioituneelle henkilöjäsenelle.
Ansioituminen tarkoittaa vähintään viiden vuoden jäsenyyttä yhdistyksessä ja kolmen vuoden toimintaa yhdistyksen hallituksen jäsenenä, muuna yhdistyksen toimihenkilönä tai aktiivitoimijana. Ansiomerkillä halutaan osoittaa kiitollisuutta sille työlle, jota henkilö on jäsenyhdistyksessä tehnyt.

B. vuoden tulokkaalle.
Vuoden tulokas tarkoittaa uutta henkilöä, joka on aloittanut toimintansa jäsenyhdistyksen hyväksi ja jota halutaan kannustaa hyvin aloitetussa työssä.

C. yhteistyökumppanin edustajalle.

Ansiomerkki voidaan myös myöntää henkilölle, joka ei ole jäsenyhdistyksen jäsen, mutta joka on merkittävällä tavalla edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa.

3 § Ansiomerkin myöntää Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n hallitus jäsenyhdistyksen kirjallisesta esityksestä. Lisäksi Yhdistysverkoston hallitus voi myöntää ansiomerkin omasta aloitteestaan.

4 § Kukin jäsenyhdistys voi anoa korkeintaan kahta ansiomerkkiä kalenterivuodessa. Anomus tehdään aina kalenterivuosittain 30.9. mennessä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n hallitukselle. Hallitus päättää ansiomerkillä palkittavista henkilöistä ja ansiomerkit jaetaan Yhdistysverkoston saman vuoden syyskokouksessa.

 5 § Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n hallitus pitää luetteloa henkilöistä, joille ansiomerkki on myönnetty. Luetteloa säilytetään toimistossa.

 6§ Ohjeet jäsenyhdistykselle anomisesta

Vapaamuotoisessa kirjallisessa hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot.

1. Asianomaisen henkilön etu- ja sukunimi
2. hänen toimensa yhdistyksessä (esim. puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen)
3. vuodet, jotka hän on toiminut yhdistyksessä
4. perustelut ansiomerkille