Valtakunnalliset järjestöt

Yhdistykset ovat listassa aakkosjärjestyksessä. Klikkaamalla yhdistyksen nimeä pääset suoraan yhdistyksen nettisivuille. 

Jos jokin etsimäsi yhdistys ei löydy listalta niin ole rohkeasti yhteydessä meihin jotta voimme laajentaa listaa uusilla yhdistyksillä!

Adoptioperheet ry

Adoptioperheet ry on yhdistys, joka levittää kokemusperäistä ja tutkittua tietoa kaikille niille, joita adoptio koskettaa. Adoptiossa on monta eri osapuolta, joiden tarpeet ja kokemus ovat hieman erilaiset.

Aktiivinen synnytys ry 
Aktiivinen synnytys ry on valtakunnallinen verkosto, joka edistää perhelähtöistä synnytyskulttuuria. Yhdistys tarjoaa monipuolista tietoa liittyen odotukseen ja synnytykseen ja tukee yksilöä löytämään oman tapansa olla raskaana. Jokaisella tulee olla vapaus valita missä, miten ja kenen kanssa synnyttää. Yhteiskunnallisella tasolla
yhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että yksilön valintoja ja päätöksiä kunnioitetaan äitiyshuollossa, ja aito mahdollisuus valintaan säilyy. Jokainen on itse oman hyvinvointinsa paras asiantuntija.

Allergialapset ry

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa


Barnavårdsföreningen i Finland rf

Me Barnavårdsföreningenillä teemme työtä hyvän lapsuuden, vahvan vanhemmuuden ja lapsiystävällisen yhteiskunnan puolesta. Uskomme ennaltaehkäisevään työhön ja tuemme lapsia, nuoria ja perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


Ensi ja- turvakotien liitto
Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhteisöämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea.

Familia ry 

Tuemme kahden kulttuurin perheiden hyvinvointia tarjoamalla vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tietoa ja neuvontaa. Tavoitteenamme on edistää kahden kulttuurin perheiden ja suomalaisten huomioimista yhteiskunnassa, sekä kehittää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää tukemaan kaksikulttuurisia ja monikielisiä perheitä.


Folkhälsan (ruotsinkielinen)  

Jo sadan vuoden ajan Folkhälsan on kerännyt ja jakanut terveyttä edistävää tietoa. Järjestämme erilaisia koulutuksia ja tuotamme materiaaleja päiväkodeille ja kouluille.


Hypermeesi ry 

Hyperemeesi ry on vuonna 2017 perustettu potilasjärjestö, jonka tavoitteena on tukea vaikeasta, sairaalahoitoa vaativasta raskauspahoinvoinnista (hyperemesis gravidarum) kärsiviä perheitä odotusaikana, synnytyksen jälkeen ja uutta raskautta suunniteltaessa. Järjestön tavoitteena on lisätä ajankohtaista, tutkimukseen perustuvaa tietoutta hyperemeesistä sekä edistää hyperemeesin hoitokäytäntöjen kehitystä ja vaikuttaa hoidosta vastaaviin tahoihin.


Imetyksen tuki ry 

Imetyksen tuki ry edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita myös muuten kuin vertaistukitoiminnan avulla. Yhdistys tekee kannanottoja ja tiedotteita, vaikuttaa monenlaisissa verkostoissa ja tietenkin julkaisee luotettavaa, lämminhenkistä imetystietoa perheiden ja ammattilaisten käyttöön.


Korento ry

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on valtakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on edistää endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n sekä vulvodynian kanssa elävien hyvinvointia ja edunvalvontaa.


Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Tarjoamme vertaistukea ja tapahtumia ympäri Suomen sekä tietoa ja edunvalvontaa.


Käpy ry 
Käpy ry tarjoaa valtakunnallista vertaistukea lapsen kuoleman kokeneille perheille. Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa, nuorena tai nuorena aikuisena.

Leijonaemot ry 

Leijonaemot ry toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia.

Lupa Lapsuuteen ry 
Lupa Lapsuuteen ry on yhdistys joka tarjoaa tietoa ja tukea lapsen tai nuoren palliatiivisessa hoidossa elävän perheen tueksi.  Voit pyytää meiltä maksutonta perhetukihenkilöä lapsen tai nuoren palliatiivisessa hoidossa elävän perheen tueksi keväästä 2022 alkaen.  Organisaatiot voivat tilata kauttamme myös kokemustoimijoita. Tarjoamme säännöllistä suruneuvontaa lapsen tai nuoren diagnoosista riippumatta kaikille, keitä aihe koskettaa. Palvelumme perheille ovat maksuttomia. 
Monikanaiset ry

Monika-Naiset liitto ry on naisten järjestö, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia naisia. Liitto parantaa naisten asemaa Suomessa. Kriisikeskus, turvakoti, kotoutumiskeskus

Monikkoperheet ry 

Tehtävämme on toimia alueellisten monikkoperheyhdistysten (16) katto-organisaationa ja tukea niiden toimintaa. Teemme vaikuttamistyötä monikkoperheiden saamiseksi yhdenvertaiseen asemaan lapsensa yksittäin saaneiden kanssa. Tuotamme ja jaamme tietoa monikkoudesta ja monikkoperheellisyydestä. 

Nepsytic ry 

Nepsytic ry toimii neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

Neuropsykiatrisella kirjolla tarkoitetaan: ADHD, autismikirjo, Tourette, pakko-oireisuus (OCD), kehityksellisiä kielihäiriöitä sekä näihin liittyviä ja samanaikaisesti esiintyviä neuropsykiatrisia häiriöitä, oireita ja erityispiirteitä.


Näkövammaiset lapset ry 

Näkövammaiset lapset ry:hyn on liittynyt noin 500 näkövammaisen lapsen perhettä. Osa lapsista on täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammaisia. Useimmat heistä käyvät tavallista peruskoulua, opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin kuten näkevät ikätoverinsakin. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea pystyäkseen ohjaamaan lastaan ja selviytyäkseen vanhemmuuden vaatimuksista.

Parasta lapsille 
Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Vahvistamme lapsiperheiden arjessa jaksamista ja hyvinvointia. Järjestämme leiri- ja viikonlopputoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille: aikaa ilolle ja aikaa yhdessä. Toimintamme on monikulttuurista.

Parisuhdekeskus Kataja
on valtakunnallinen, vuonna 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja ja koulutamme vapaaehtoisia ja ammattilaisia. Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta.

Pesäpuu ry

Pesäpuu ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimialueena on koko Suomi. Sääntojen mukaan Pesäpuu kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa vahvistaen niissä lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. 


Project liv (ruotsinkielinen)
Project Liv ry. on yhdistys, joka tahtoo luoda enemmän iloa pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä arkeen.

Rintasyöpäyhdistys

Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry on sairastuneiden oma järjestö, jonka toiminnan ydin on vertaistuki eri muodoissa. Tavoitteenamme on, että suomalaiset rintasyöpäpotilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuinpaikasta riippumatta. Olemme osa 47 maassa toimivaa Europa Donna - The European Breast Cancer Coalition –järjestöä.

Sateenkaari ihmisten perhesuhdekeskus

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa, vertaistapahtumia ja apua sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen perhe-, rakkaus- ja läheissuhteiden tueksi.

Sateenkaariperheet ry
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.Tavoitteena on edistää perheiden moninaisuuden huomioimista yhteiskunnassa, lisätä tietoisuutta sateenkaariperheistä, kehittää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää tukemaan sateenkaariperheitä heidän kasvatustehtävässään sekä tarjota sateenkaariperheiden jäsenille heidän tarvitsemiaan tukipalveluita.

Simpukka ry 
Simpukka on tahattomasti lapsettomien yhteisö. Kauttamme on mahdollista tavata toisia samanlaisessa tilanteessa olevia lapsettomia: hoidoissa käyviä, lasta toivovia, lapsen jo saaneita, adoptio-odottajia ja kaksin- tai yksineläjiä.
Simpukka tarjoaa mahdollisuuksia vertaistukeen vertaisohjaajien ohjaamissa vertaistukiryhmissä, suljetuissa Facebook-ryhmissä ja verkkovertaisten luotsaamissa vertaischateissa. Tieto siitä, että muut käyvät läpi samoja asioita ja ymmärtävät, helpottaa omaa oloa.

Suomen delfins ry

Apua lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille. Suomen Delfins ry auttaa ja neuvoo myös hyväksikäytettyjen läheisiä sekä ammattilaisia, jotka kohtaavat hyväksikäytettyjä aikuisia työssään.


Suomen gynekologiset syöpäpotilaat 

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä.

 
Suomen ultraharvinaiset ry

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden potilasjärjestöjen sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ultraharvinaisuuteen liittyvien haasteiden ratkomiseksi. Vertaisten etsiminen, virtuaaliset vertaistukiryhmät, yhteistyötahojen kanssa järjestettävät seminaarit ja luotettavan tiedon välittäminen ovat toiminnan kulmakiviä. Lisäksi yhdistys tuo aktiivisesti esille ultraharvinaisten näkemyksiä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Potilaiden oikeus sairauden tuntevaan vastuulääkäriin, etälääketieteen ja tietokanta-analytiikan hyödyntäminen sekä harvinaissairauksien lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen ovat esimerkkejä ultraharvinaisille tärkeistä aiheista.


Sydänlapset ja -aikuiset ry 

Sydänlapset ja -aikuiset on valtakunnallinen synnynnäisesti sydänvikaisten ja perinnöllistä sydänsairautta sairastavien sekä heidän läheistensä etuja ajava potilasjärjestö.

Syli ry

Syömishäiriöliitto tuottaa tietoa syömishäiriöistä, tarjoaa tukea syömishäiriöön sairastuneille, oireileville ja läheisille sekä edistää ruoka- ja kehorauhaa yhteiskunnassamme.

Sylva ry
Sylva ry tarjoaa tukea ja tarjoaa toimintaa syöpäsairaiden lasten perheille, nuorille ja nuorille aikuisille valtakunnallisesti.
Sylva ry on myös etujärjestö. Olemme syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ääni yhteiskunnassa. Sylva-säätiö tuottaa tutkimustietoa syöpään sairastuneiden ja heidän perheidensä tilanteesta. Vaikutamme poliittisiin päätöksentekijöihin tekemällä aloitteita ja uudistusehdotuksia lasten ja nuorten aikuisten syövän hoidon, sosiaaliturvan ja psykososiaalisen tuen parantamiseksi.

Tukiliitto 

Valtakunnallinen, jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö.
Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.
Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydin.

Tukinainen ry
Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Tunne rintasi ry

Tunne rintasi ry, rf on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalais- ja kansanterveysjärjestö. Yhdistys edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä sekä rintasyövän oireista.

Uupuneet ry
Uupuneet ry on keväällä 2020 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on uupumisen ennaltaehkäiseminen, työelämässä pysymisen ja työhön palaamisen tukeminen, sekä uupuneen syrjäytymisen ehkäiseminen.
Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja on vertaistuen tarjoaminen jäsenilleen. Vertaistukiryhmät kokoontuvat mahdollisuuksien mukaan joko paikallisesti tai verkkotapaamisissa.

Uusperheidenliitto

Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi osallisuutta mahdollistavaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osaamista vahvistavaa koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus- ja vaikuttamistyössä.


Vammaisperheiden yhdistys Jaatinen 
Kannustamme vammaisten lasten ja nuorten perheitä jakamaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa toistensa kanssa. Jaatisella ei tunneta kunta- eikä diagnoosirajoja. Meille kaikki ovat tervetulleita! 
Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä ja järjestämme vertaistapaamisia, tapahtumia, kerhoja ja koulutuksia niin Jaatisen Majalla Helsingin Malminkartanossa kuin muuallakin Suomessa.  

Yhden vanhemman perheiden liitto  

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.


Yhteiset lapsemme ry
Yhteiset Lapsemme ry on Helsingissä vuonna 1988 perustettu poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastenoikeusjärjestö. Toimimme maahan muuttaneiden lasten, kansainvälisesti adoptoitujen lasten, etnisiin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta. Teemme antirasistista vaikuttamistyötä monilla eri tavoilla. 

 

Äimä ry
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista eri tahoille.


Nuoret lesket ry
Nuoret Lesket ry järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii aihealueensa kokemusasiantuntijana. Toiminta on sitoutumatonta ja avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta tai perhetilanteesta riippumatta.  Voit ilmoittaa alla olevalla lomakkeella listasta puuttuvan järjestön!