Naiset, lapset ja perheet paikalliset järjestöt

Yhdistykset ovat listassa aakkosjärjestyksessä. Klikkaamalla yhdistyksen nimeä pääset suoraan yhdistyksen nettisivuille. 

Jos jokin etsimäsi yhdistys ei löydy listalta niin ole rohkeasti yhteydessä meihin jotta voimme laajentaa listaa uusilla yhdistyksillä!

Etelänsyli ry
Etelän-SYLI on Syömishäiriöliiton alueyhdistys, joka toimii Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Helsingin ensikoti ry
Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tukee vauvaa odottavia ja pienten lasten perheitä, jotta jokainen lapsi saa hyvän alun elämälleen. Olemme rohkea ja muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskuntaan vaikuttava järjestö, joka reagoi vauvaperheiden elämässä ilmeneviin epäkohtiin. Olemme toivon ja osaamisen yhteisö, jossa on aktiivisia kansalaistoimijoita ja hyvinvoiva henkilöstö.

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) ajaa näkövammaisten oikeuksia, on vertaistuen kanava ja palvelee näkövammaisia eri tavoin. Edistämme näkövammaisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää.

Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry
Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n tarkoituksena on edistää toimialueellaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua. Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:hyn.


Hyvinkään seudun monikkoperheet ry
Olemme yksi Suomen Monikkoperheet ry:n 16:sta vapaaehtoisvoimin toimivasta jäsenyhdistyksestä. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää, toimimme Hyvinkää-Riihimäen alueella ja ympäristökunnissa (Loppi, Hausjärvi, Nurmijärvi, Janakkala, Tuusula, Mäntsälä).
Odotatko monikkolapsia? Onko perheessäsi kaksoset, kolmoset tai neloset? Yhdistyksemme tarjoaa vertaistukea, tietoa, tapahtumia ja toimintaa alueen monikkoperheille.


Hyvinkään nuoret lesket
Oletko työikäinen ja menettänyt puolisosi tai elämänkumppanisi? Lämpimästi tervetuloa vertaistukiryhmään, joka on avoin kaikille työikäisille leskille parisuhteen muodosta, perhetilanteesta ja puolison kuolintavasta riippumatta.
Ryhmässä on mahdollisuus tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea arjessa jaksamiseen. Ryhmässä jaetaan suruun ja leskeyteen liittyviä kokemuksia ja ajatuksia luottamuksellisesti vertaisten kanssa.


Hyvinkään seudun diabetesyhdistys ry
Hyvinkään ja Nurmijärven alueella toimii oma diabetesyhdistys – Hyvinkään Seudun diabetesyhdistys ry.
Olemme Suomen Diabetesliiton jäsenyhdistys. Diabetesliitto jäsenyhdistyksineen on diabetesyhteisö, joka tarjoaa tietoa, tukea ja turvaa kaikille diabeetikoille iästä ja diabetestyypistä riippumatta. 


Lastentautien tuki ry
Hyvinkään lastentautien tuki ry toimii Hyvinkään sairaalan lapsipotilaiden ja heidän perheidensä hyväksi.


Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry
Yhdistyksen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa, ennaltaehkäistä sairastumista, edistää psyykkistä- ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista ja toiminnallista kuntoutumista.
Yhdistys tukee Hyvinkään ja lähikuntien julkista sektoria asiakastyön tavoitteissa ja kehittää yhteistyössä mielenterveyspalveluita sekä ennaltaehkäisevää työtä.


Pääkaupunkiseudun omaishoitajat
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Neuvomme omaistaan hoitavia, kehitämme omaishoidon tukitoimia ja järjestämme vertaistoimintaa Helsingissä ja Vantaalla.


Suomen kielipolku SLI ry Hyvinkää
Vertaistukitoimintaa Hyvinkäällä

Olemme sinua varten, jota kielihäiriö koskettaa henkilökohtaisesti tai läheisen kautta – tuemme, jaamme tietoa ja järjestämme vertaistukitapaamisia.

Kehityksellinen kielihäiriö (ts. kielellinen erityisvaikeus, SLI tai dysfasia) ilmenee lapsen puheen ja kielen kehityksen viivästymisenä tai poikkeavana etenemisenä. Kielihäiriö paitsi haastaa, myös rikastuttaa arkea ja opettaa paljon uutta. Me olemme täällä sinua varten – älä jää yksin, tule mukaan!


Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
Epilepsiayhdistyksemme on epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tukiyhdistys. Tavoitteemme on tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa. Järjestämme tapahtumia, virkistystoimintaa ja vertaistapaamisia. Välitämme ajanmukaista tietoa epilepsiasta ja korostamme epilepsian hyvän hoidon, arjessa pärjäämisen sekä työllistymisen merkitystä. Toimintamme perustuu vapaaehtoisten panokseen.

Silmu 

Tukea nuoreen vanhemmuuteen. Tarjoaa vertaistukea ja tietoa nuorille äideille, isille ja perheille.