Miten pääsen vapaaehtoiseksi?

  • Ota yhteyttä OLKA-Hyvinkään työntekijöihin ja tarkista, miten voit hakea mukaan vapaaehtoistoimintaan.
  • Ilona-valmennus sairaalavapaaehtoisille – Kaikki OLKAn vapaaehtoiset saavat valmennuksen sairaalavapaaehtoistoimintaan. Valmennuksessa tutustutaan sairaalaan ja koordinoivaan järjestöön ja tutustutaan OLKA-toimintaan, käydään läpi sairaalahygieniaohjeet vapaaehtoisille, pohditaan vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sairaalassa sekä harjoitellaan kohtaamista.
  • Toivo-valmennus vertaistukijoille – Vertaistukijalla tulee olla käytynä jonkin tahon järjestämä vertaistukijavalmennus. Myös OLKA järjestää vertaistukijavalmennusta.

Vapaaehtoisena OLKAssa

  • Haastattelu ja sopimus – Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori haastattelee vapaaehtoiset. Tehtäviin valitaan niihin sopivat vapaaehtoiset. Haastattelun yhteydessä voidaan allekirjoittaa vapaaehtoistoiminnan sopimus, joka sisältää muun muassa sitoumuksen vaitioloon.
  • Rikosrekisteriote – Lasten parissa toimivilta vapaaehtoisilta tarkistetaan rikosrekisteriote. OLKA hakee otetta vapaaehtoisen kirjallisella suostumuksella. Rikosrekisteriote on vapaaehtoiselle maksuton.
  • Perehdytys tehtävään – Vapaaehtoinen saa tehtäväkohtaisen perehdytyksen. Kokenut vapaaehtoinen toimii alussa uuden vapaaehtoisen mentorina.
  • Toiminta – Vapaaehtoinen osallistuu toimintaan ja sopii vapaaehtoisvuorot etukäteen koordinaattorin kanssa.
  • Tuki, virkistys ja lisävalmennus – Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen, virkistykseen ja lisävalmennuksiin.
  • Tauolle jääminen, lopettaminen tai tehtävän vaihtaminen – Vapaaehtoisella on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoinen voi myös vaihtaa tehtävää. Asiasta sovitaan koordinaattorin kanssa.

Haluatko kysyä lisää? Ota yhteyttä:
Ulrika Seppänen da Costa
ulrika.sdacosta@yhdistysverkosto.net p.045 1384262