Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunta

Järjestöneuvottelukunta on kolmannen sektorin toimijoiden yhteenliittymä sekä kuntien ja hyvinvointialueen ammattitaitoinen ja luotettava kumppani, joka tukee alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Järjestöneuvottelukunta

Lisää läpinäkyvyyttä ja demokratiaa.

Tuo hyvinvointialueen päätöksentekoon asukkaiden ja kolmannen sektorin tunnistamia hiljaisia signaaleja ja järjestöjen kokoamaa tietoa.

Vaikuttaa alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen ja sen oikeudenmukaiseen jakautumiseen.
Välittää koordinoidusti viestiä järjestöjen ja järjestöjen kohderyhmien asioista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja alueen kuntiin.

Toimii yhdyspintana järjestöjen, hyvinvointialueen ja kuntien välillä

Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat

Vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta (Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus) ja

Valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta osana Hyte-allianssi kumppanuusmallia.

Järjestöneuvottelukunta JNK nimeää alueellisen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän järjestöedustajat.


Teemaverkostot

Järjestöneuvottelukunta koostuu viidestä teemaverkostosta, joiden työskentely on avointa kaikille järjestötoimijoille, myös palveluntuottajajärjestöille. Teemaverkostoissa käsitellään järjestöneuvottelukunnasta tulevia ja niihin vietäviä asioita. Lisäksi niissä käsitellään verkoston teemaan liittyviä, järjestöille tärkeitä asioita ja kehitetään yhteistyötä. Niiden toimintaan pääsee jatkuvasti mukaan. Teemaverkostoihin voidaan kutsua hyvinvointialueen, kuntien ja erikoissairaanhoidon työntekijöitä. Teemaverkostojen toimintaan voi ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä ko. verkoston vetäjään.

Teemaverkostoja ovat

  1. Lapset ja perheet -teemaverkosto. Yhteyshenkilö: Minna Maanpää MLL:n Uudenmaan piiri, minna.maanpaa@mll.fi  
  2. Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kumppanuusverkosto (Mipä kumppanit) Yhteyshenkilö: Hanna Koppelomäki Werkko ry, hanna.koppelomaki@kokewa.fi
  3. Ikäverkosto. Yhteyshenkilö: Päivi Tiittula Valli ry, paivi.tiittula@valli.fi 
  4. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto. Yhteyshenkilö: Aapo Rantanen Invalidiliitto ry, aapo.rantanen@invalidiliitto.fi  
  5. Monialajärjestöt ja muut –teemaverkosto. Tästä teemaverkostosta voi syntyä jatkossa uusia teemaverkostoja tarpeen mukaan. Yhteyshenkilö: Anni Rekilä Hyvinkään Yhdistykset ry, anni.rekila@hyvy.fi 


Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano

Järjestöneuvottelukuntaan kuuluu jokaisesta teemaverkostosta kaksi edustajaa, hyvinvointialueen järjestöyhdyshenkilö, kuntien järjestöyhdyshenkilöt ja tarpeen mukaan kutsuttuja muita asiantuntijoita. Kausi on kaksivuotinen ja työparista vaihtuu aina yksi kerrallaan. Kokoonkutsujana toimivat Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry ja Hyvinvointialueen valmistelun/ Keusoten integraatiojohtaja ja sihteerinä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry. Järjestöneuvottelukunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Teemaverkoston edustajat toimivat työparina ja sijaistavat tarvittaessa toisiaan. Työparit on valittu täydentämään toisiaan – esim. ammattilainen ja vapaaehtoistoimija eri järjestöistä.

Järjestöneuvottelukunta 2022-2024 (järjestöneuvottelukunnan ensimmäisenä toimintakautena osa edustajista vaihtuu jo 2023 lopussa)

Puheenjohtaja: Kaarina Wilskman, SI Järvenpää ry

Sihteeri: Saana Sandholm, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry saana.sandholm@yhdistysverkosto.net

Järjestöedustajat:

Lapset ja perheet -teemaverkosto: Jaana Dolk, MLL Uudenmaan piiri ry, toinen edustaja vaihtuu keväällä 2023

Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kumppanuusverkosto (Mipä kumppanit): Tanja Kivikoski, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja Sari Ollilla, Werkko ry (varalla Tapio Tenhunen Tuumi ry)

Ikäverkosto eli ikäihmisten kanssa toimivien järjestöjen verkosto: Aija Chrons, Kivipuiston palvelukotisäätiö, Hyvinkään Yhdistykset ry ja Kirsti Ruislehto, Kellokosken Eläkeläiset ry (varalla Pertti Korpi, Eläkeliitto Nurmijärvi ry)

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöverkosto: Pirkko Holvitie, Tuusulanjärven Reuma ry ja Maarit Honkanen, Keski-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry, varalla Mikko Ratia.

Monialajärjestöt ja muut -teemaverkosto: Kaarina Wilskman, SI Järvenpää ry ja Markku Remes, SPR Mäntsälän osasto


Hyvinvointialueen edustaja
Marjut Suo (varalla Kristiina Kariniemi-Örmälä)


Kuntakumppanien edustajat

Hyvinkää: Taivi Toikka
Järvenpää: Anne Honkanen
Mäntsälä: Malla Parkkonen
Tuusula: Heidi Hagman
Nurmijärvi: Mika Vänni

Kevään 2023 teemaverkostojen tapaamiset 


Mipä kumppanit

pe 16.6. lähitapaaminen myöhemmin sovittavassa paikassa 

Lapset ja perheet

Ma 11.9 klo 15-16.30

Ma 13.11. klo 15-16.30

Monialajärjestöt ja muut -teemaverkosto

Ti 5.9. klo 12-14 (hybridikokous, paikkana Kriisikeskus Hymise Hyvinkäällä, Kauppalankatu 22 A, 2 krs, 05800 Hyvinkää)

Ti 3.10. klo 12-14 Teams

Ti 14.11. klo 12-14 Teams

Ti 12.12. klo 12-14 Teams