Ikäverkosto

Yhteyshenkilö: Päivi Tiittula Valli ry, paivi.tiittula@valli.fi 

Kokoontumiset

12.10. klo 9-11 kokous, Heli Jahnukainen tulee kertomaan tulevaisuuden sotekeskuksesta asiakasprosesseista.

25.10. klo 14-16 hankesuunnittelu