Ikäverkosto

Yhteyshenkilö: Päivi Tiittula Valli ry, paivi.tiittula@valli.fi 

Kokoontumiset

21.5. klo 13-15, Teams