Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto

Yhteyshenkilö: Aapo Rantanen Invalidiliitto ry, aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

Kokoontumiset

28.9.

30.11.