Monialajärjestöt ja muut –teemaverkosto

Monialajärjestöt ja muut -teemaverkostossa mukana olevien järjestöjen toiminta on laajasti hyvinvointia ja terveyttä edistävää ja toiminta on usein kohdennettu useille eri ikäryhmille. 
Monialajärjestöt ja muut -teemaverkosto koostuu nimensä mukaisesti järjestöedustajista, jotka tulevat monista erilaisista järjestöistä, kuten verkostojärjestöistä, rikos- ja väkivaltatyön piiristä, pelastus-, kriisi- ja turvallisuustyön parista, eri sairausryhmien kanssa työskentelevistä järjestöistä, asukasliikkeistä jne. Mukana on myös kuntaedustajia Keski-Uudenmaan kunnista. 
Monet mukana olevista järjestöistä toimivat useissa kunnissa Keski-Uudenmaan ja Uudenmaan alueella, mutta mukana on myös paikallisesti toimivia pienempiä yhdistyksiä. Teemaverkoston toimintaa leimaa keskustelevuus, avoimuus, rentous ja vahva yhdessä kehittämisen ote. 
Verkosto on avoin kaikille järjestöille, jotka haluavat nostaa esiin oman järjestön kannalta tärkeitä asioita, ilmiöitä ja kehittää yhteistyötä muiden järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.

Yhteyshenkilö: Anni Rekilä Hyvinkään Yhdistykset ry, anni.rekila@hyvy.fi

Kokoontumiset

16.4. klo 12-14, Teams

14.5. klo 12-14, livekokous Sydänliitto Etelä-Suomen Alueen vieraana