Päätösilta

Ti 12.11.2024 klo 17.30-20.00 

Päätösillassa vedämme yhteen koko koulutuskokonaisuuden antia, käymme keskustellen läpi luku- ja pohdintatetävää sekä kertaamme vielä kuinka tästä eteenpäin. 

Mari Hämäläinen, Nurmijärven seurakunta
Senja Liikonen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto