Päätösilta

to 14.11. klo 17.30–19.45 Monion Kammari oppimistila B-osa (D300B). 

Päätösillassa puhumme vapaaehtoisen omasta hyvinvoinnista.

Vedämme myös yhteen koko koulutuskokonaisuuden antia sekä kertaamme vielä kuinka tästä eteenpäin. 

Senja Liikonen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto