Tukea Yhdistyksille

Yhdistysverkosto tukee yhdistysten toimintamahdollisuuksia sekä edistää toimialueellaan järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteistyön etuna on mm. uusien ideoiden syntyminen sekä resurssien säästäminen.

Yhdistysten toiminnan tueksi:

  • mahdollistamme verkostoitumisen muiden toimijoiden kanssa
  • viestimme yhdistyksille tärkeistä asioista
  • järjestämme yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia
  • luomme ja tuomme alueelle uusia toimintamalleja
  • osallistumme erilaisten kehittämisverkostojen työhön
  • teemme kannanottoja ja vetoomuksia
  • jaamme tietoa yhdistysten järjestämistä tapahtumista, koulutuksista ja vapaaehtoistarpeista
  • kokoamme tietoa alueen vapaaehtoistoiminnasta
  • teemme näkyväksi alueen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa

Teemme yhteistyötä kaikkien yhdistysten kanssa. Jäsenyyttä voivat hakea vain sosiaali- ja terveysalalla toimivat yhdistykset. Lue lisää jäsenyydestä täältä