Strategia 2019–2023 

Kuka me olemme?

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto on sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä edustava vahva vaikuttaja ja verkostoitumisen mahdollistaja.

Yhdistysverkoston arvot

Yhdistysverkosto on yhteisöllinen, tasa-arvoinen ja solidaarinen toimija sekä kannustava ja tavoitteellinen yhdistystoiminnan edistäjä.

Tavoitteet

Olemme yhdistystoiminnan ja verkostoitumisen aktiivinen asiantuntija, vahva vaikuttaja ja rohkea kokeilija.

Tuemme yhdistystoiminnan kehittämistä jäsenyhdistysten rinnalla.

Luomme, vahvistamme ja ylläpidämme verkostoja.

Tuomme esille jäsenyhdistysten osaamista.

Mahdollistamme keskustelua ja koordinoimme toimintaa eri toimijoiden kesken.

Koulutamme ja tuemme yhdistystoimijoita järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa sekä vaikuttamisessa.

Toteutunut visio 2023

Yhdistysverkostolla  ja  jäsenyhdistyksillä  on toimiva ja vakiintunut asema alueemme sote- ja hytepalveluissa.

Jäsenyhdistysten yhteistyö ja verkostoituminen on monipuolista.

Yhdistysverkosto on aktiivinen jäsenyhdistystensä puolesta vaikuttaja ja yhteistyökumppani.

Vapaaehtoistoiminta on laajasti monimuotoista alueen kunnissa.