Yhdistysverkoston Ystävä 2024

19.2.2024

Kirsi Vierimaa on Yhdistysverkoston Ystävä 2024

Kirsi Vierimaa on poikkeuksellinen roolimalli ja vertaistukija. Hänen asenteensa on aina myönteinen ja pyyteetön. Kirsi pitää aktiivisesti esillä vertaistuen merkitystä sekä esteettömyyteen liittyviä asioita ja nostaa näitä teemoja keskusteluun säännöllisesti. Kirsin panos vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan Keski-Uudellamaalla ja valtakunnallisestikin on merkittävä.

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry valitsee Ystävän joka vuosi ja vuonna 2024 hänet valitaan kuudetta kertaa. Yhdistysverkoston Ystäväksi valitaan henkilö, joka toiminnallaan on edistänyt keskiuusmaalaisten yhdistysten ja järjestöjen toimintaa ja näin edesauttanut alueen hyvinvoinnin lisääntymistä.

 Viisas vastuunkantaja

-     Vapaaehtoisena Kirsi on rohkea, ystävällinen ja aina valmis auttamaan ja selvittämään asioita. Kirsin taito kohdata ihmisiä on ihailtava. Hän perehtyy asioihin huolellisesti ja pohtii kokonaisuuksia myös suuremmassa perspektiivissä, kertoo Anni Rekilä, Hyvinkään Yhdistykset ry:n toiminnanjohtaja.

-     Kirsi ajaa itselle tärkeitä asioita väsymättä ja tekee sen kauniisti ja kohteliaasti, muut huomioon ottaen. Hänellä on aina myönteinen asenne ja hänestä huokuu ilo olla mukana toimimassa yhteisen hyvän eteen, kertovat Heidi Kokko ja Noora Widing, Hyvinkään Yhdistykset ry:stä. 

Kirsi on ollut aktiivisesti useita vuosia mukana monen eri paikallisyhdistyksen toiminnassa mm. Hyvinkään Yhdistykset ry, Hyvinkään Invalidit ry, Suomen Punainen Risti/ Hyvinkään osasto, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys ry ja OLKA-toiminta. Hän on mukana organisoimassa Hyvinkään esteettömyyskävelyjä sekä vaikuttaa HUS:ssa mm. kokemusasiantuntijana.

-     Kirsi on ollut myös valmentamassa lukuisia uusia vertaistukijoita alueellemme, hänen tapansa tuoda kokemustietoaan on inspiroiva, lämmin ja vaikuttava. Aktiivisesta osallistumisesta huolimatta Kirsillä on myös kullanarvoinen taito rajata tekemistä tarvittaessa ja kuunnella omaa jaksamistaan, sanoo Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n kehittämispäällikkö Senja Liikonen.

-     Kirsi on vastuunkantaja, joka viisaasti käyttää kokemuksiansa toisten saman kokeneiden tukemiseen ja kehittää terveyspalveluilta ammattilaisten rinnalla omista ja muiden kokemuksista ammentaen, Kirsiä kuvaa Outi Nurminen Hyvinkään sairaalan OLKA-pisteeltä.


 Kuvat: Ulrika Seppänen da Costa