Yhdistysverkoston syyskokouksen 24.11.22 julkilausuma

25.11.2022

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston syyskokous 24.11.2022

 

Keski-Uudenmaan järjestöt hyvillä mielin hyvinvointialueiden aikaan

 

Vuotta 2022 on leimannut valmistautuminen hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen vuoden 2023 alusta.  Keski-uusimaalaiset yhdistykset ovat olleet erittäin aktiivisesti mukana yhteistyön valmistelussa.

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja sen jäsenyhdistysten rakentavalla otteella on alueelle onnistuttu luomaan uudenlainen kumppanuuselin, Keski-Uudenmaan järjestöneuvottelukunta, joka on jo päässyt hyvään vauhtiin toiminnassaan. Järjestöneuvottelukunta ja sen viisi teemaverkostoa ovat kuntien ja hyvinvointialueen kumppani, joka nostaa keskusteluun ja päätöksentekoon järjestöille tärkeitä aiheita. Neuvottelukunta myös tuottaa ja välittää tietoa toimijoiden välillä.

Neuvottelukunta teemaverkostoineen on jatkossa merkittävä osa Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston työtä. Neuvottelukunta on hyvinvointialueen organisaatiosta riippumaton kumppanuuselin, jossa ratkaisevaa on jäsenten aktiivinen osallistuminen.  Kaikille avoimet teemaverkostot tuovat toimintaan avoimuutta ja lisäävät vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Hyvinvointialueiden, kuntien ja yhdistysten yhteistyötä on ollut vauhdittamassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssi (Hyte-Allianssi) jo muutaman vuoden ajan.  Kaikkien toimijoiden selkeä tavoite on alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Järjestöjen näkökulmasta sote-uudistuksen valmistelua on tehty Keski-Uudellamaalla esimerkillisesti.  Yhteistyön muodot ovat herättäneet kiinnostusta myös muilla hyvinvointialuilla.  Keski-Uudenmaan yhdistykset ovat toimineet edelläkävijöinä uuden yhteistoimintamallin rakentamisessa.  Tältä osin voimme siirtyä hyvillä mielin uuteen hyvinvointialueiden aikaan.

 


Ulla-Mari Karhu
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston puheenjohtaja