Tukea ikääntyneen toimintakyvylle - Opas läheiselle

22.2.2024

Opas on valmistunut vuosien 2022-2023 aikana Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hankkeessa (TulKoti). Opas on suunnattu kotona asuvan ikääntyneen läheisille, lähellä ja kaukanakin asuville. Opas toimii monipuolisena tiedonlähteenä. Oppaan avulla kannustetaan ja tuetaan ikääntyneiden omaisia ja läheisiä osallistumaan kotona asuvan ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseen. Parhaan tavoitettavuuden saavuttamiseksi oppaasta on tehty sekä paino- että digiversio.