Järjestöt ja Keusote tiivistävät yhteistyötä

8.9.2023

Tiedote 8.9.2023

Asiakasohjausyhteistyö tiivistyy järjestöjen ja Keusoten välillä 

Keusoten asiakasohjausyksikkö antaa puhelimitse, sähköisten välineiden avulla sekä kasvotusten lähineuvontapisteissä sosiaalipalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa hyvinvointialueen asukkaille ja heidän läheisilleen. Työ pitää sisällään myös konsultaatiota muille ammattilaisille ja verkostoille. Asiakas saa oikea-aikaista neuvontaa ja ohjausta helposti, toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevien palvelujen tarjoamista ja muiden toimijoiden tarjonnasta tiedottamista.

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Kaarina Wilskman ja sihteeri Saana Sandholm vierailivat Keusoten asiakasohjausyksikön kuukausikatsauksessa 28.8.2023.Katsauksessa Wilskman ja Sandholm esittelivät järjestöneuvottelukunnan toimintaa ja tiedustelivat asiakasohjaajilta, miten järjestöt voisivat tukea asiakasohjausta ja mikä tieto järjestöistä auttaisi asiakasohjaajia heidän työssään.

Asiakasohjauksessa toivottiin, että mahdollisimman moni järjestö veisi tietonsa Lähellä.fi -palveluportaaliin, josta asiakasohjaajien on helppoa etsiä tietoa järjestöjen toiminnasta. Lisäksi järjestöiltätoivottiin lyhyitä palveluesittelyitä, joista selviäisi kenelle järjestö tuottaa palvelua, mitä palvelua sekä kehen voi aiheeseen liittyenolla yhteydessä. Keskusteluissa nousi esiin myös toive, että järjestöjen sivuilla olisi selkeämmin ilmaistu pitääkö olla jäsen vai voiko asiakasohjauksesta ohjata muita kyseisen järjestön palveluista kiinnostuneita asiakkaita. Asiakasohjaustyö puhelimessa on nopeatempoista ja sitäkin pohdittiin, olisiko mahdollista kehittää Chat-palvelua, josta voisi kysyä eri vaihtoehtoja ja neuvoja.

Järjestöneuvottelukunnan edustajat toivat esille, että järjestöneuvottelukuntaan voi aina olla yhteydessä, mikäli on tarvetta sellaiselle toiminnalle, mitä asiakkaat tarvitsevat, mutta järjestöt eivät vielä tarjoa. Kuukausikatsaukseen osallistuneelta asiakasohjaajalta saatiinkin jo ensimmäinen kysymys, johon järjestöneuvottelukunnan edustajat lupasivat lähteä etsimään tietoa: millaista järjestöpalvelua on tarjottavissa ikäihmisille tai heidän läheisilleen, joilla on haitallista päihteiden käyttöä.

Järjestöneuvottelukunnan vierailuja jatketaan asiakasohjauksessakokeiluna vuoden 2023 loppuun. Asiakasohjauksen kuukausikatsauksiin varataan kerran kuukaudessa puolen tunnin aika, jolloin eri järjestöt esittelevät toimintaansa teemaverkostojen kokoamana. Seuraavaksi syyskuun kuukausikatsauksessaesittäytyvät Mielenterveys- ja päihdepalvelujen teemaverkosto.

Voit lukea lisää järjestöneuvottelukunnasta ja järjestöyhteistyöstä seuraavista linkeistä:

Järjestöneuvottelukunta: https://www.yhdistysverkosto.net/keski-uudenmaan-jarjestoneuvotteluk/

Keusoten Hyte-verkosto: https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/

Lähellä.fi: https://www.lahella.fi/

Lisätietoja, Eija Mansnerus

eija.mansnerus@keusote.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠