Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

to 14.9.2022 klo 17.30–19.45, Sampolan palvelukeskuksessa

Koulutuksen toisessa illassa käsitellään vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja tutustutaan toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Pohdimme erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita esimerkein, käsittelemme toimijoiden roolikysymyksiä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä myös taustaorganisaation merkitystä tuen antajana.

Sanna Lahtinen, Setlementti Louhela
Kirsi Ropponen, SPR:n ystävätoiminta
Senja Liikonen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto