Järjestötoimija - lähde ehdolle hyvinvointivaaleissa!

29.9.2021

Järjestöjen ääni hyvinvointialueiden valtuustoihin!

Tammikuussa 2022 järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit. Edessä on valtakunnallinen uudistus, jossa 21:lle hyvinvointialueille valittavat aluevaltuustot aloittavat 1.3. jälkeen muodostamaan Suomeen uutta hallinnontasoa, joka tulee järjestämään alueidensa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimea. Olisi ensiarvoisen tärkeää saada aluevaltuustoihin niitä henkilöitä, joilla on osaamista kolmannen sektorin työstä - sekä vapaaehtoistyöstä että palkkatyöstä. 

Sote-uudistuksessa ja hallinnoimiseksi muodostettavassa aluehallinnossa on järjestöjen ääni tärkeä saada kuuluviin. Järjestöt tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä, siitä syystä järjestöjen toimintaedellytykset tulee taata jatkossakin.

Miten järjestöjen rahoitus taataan kun vastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille? Miten myös heikommassa olevan ihmisen ääni kuuluu päätöksenteossa? Miten järjestöt osallistuvat tulevaisuudessa palveluiden tuottamiseen?

Järjestöjen auttamistyö ja vapaaehtoistoiminta tukevat yhteisöjen ja kansalaisten hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat erilaisia osallistumisen väyliä ihmisille, joille näkyminen ja kuuluminen muuten on mahdotonta. Järjestöt luovat julkista keskustelua ja toimivat siltana ihmisten arjen ja päätöksenteon välillä. Tästä syystä järjestöt on otettava mukaan jo hyvinvointialueiden alkutaipaleelta asti. 

Olisiko juuri sinun yhdistyksessäsi joku, joka voisi lähteä ehdolle hyvinvointialuevaaleihin? Juuri nyt on oikea aika kertoa halukkuudestaan asettua ehdokkaaksi.