Järjestöt ehdottavat lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaattoria

29.11.2022

Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunta

Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunnan aloite: Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn hyvinvointialueelle koordinaattori ja kuntiin yhdyshenkilöt

Keski-Uudenmaan alueella toimivat sote-järjestöt haluavat olla mukana kehittämässä toimintaa, joka auttaa ehkäisemään lähisuhdeväkivaltaa. Ajoissa auttaminen on inhimillistä ja myös taloudellisesti järkevää.

Suuri osa väkivaltatyöstä ja siihen puuttumisessa tehdään hyvinvointialueen sote-palveluissa. Kunnilla on kuitenkin edelleen merkittävä hyvinvointia ja terveyttä edistävä tehtävä. Siihen kuuluvat väkivaltaa ehkäisevät toimet esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorisotoimessa. Samoin järjestöjen toiminnassa on mahdollista tunnistaa ilmiö ja kertoa saatavilla olevasta avusta. Saumaton yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on välttämätöntä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella toimiva Järjestöneuvottelukunta ehdottaa, että hyvinvointialueelle nimetään väkivaltatyöstä vastaava koordinaattori ja kuntiin yhdyshenkilöt väkivallan ehkäisyn suunnittelua ja koordinaatiota varten. Tehtäviä varten ei tarvitse perustaa uusia vakansseja. Tärkeintä on sopia vastuut ja antaa työaikaa sekä muut tarvittavat resurssit sekä liittää väkivallan ehkäisytyö osaksi hyvinvointisuunnitelmia.

Järjestöt tunnistavat myös oman roolinsa ja haluavat tukea Keusoten Lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelman toteuttamista. Tärkeintä on havaita lähisuhdeväkivalta ajoissa ja rohkaista tuen piiriin sekä väkivallan kokija että tekijä. Olennaista on tunnistaa fyysistä väkivaltaa lähes aina edeltävä henkinen väkivalta erilaisine ilmenemismuotoineen. Apua saa esimerkiksi Keski-Uudenmaan turvakodin, Lyömätön Linja Keski-Uusimaan, Rikosuhripäivystyksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön kautta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella toimivat järjestöt perustivat toukokuussa 2022 Järjestöneuvottelukunnan. Neuvottelukunta edustaa alueen sote-järjestöjä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa tehtävässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Neuvottelukuntaan kuuluu viisi alueellista teemaverkostoa, joihin pääsevät mukaan kaikki halukkaat järjestöt. https://www.yhdistysverkosto.net/keski-uudenmaan-jarjestoneuvotteluk/

Vuosittainen 16 päivän mittainen Oranssit päivät -kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi alkaa kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. ja loppuu ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. Järvenpään Soroptimisti-klubi teki ehdotuksen aloitteen tekemisestä.

 

Kaarina Wilskman                                                           Saana Sandholm

puheenjohtaja                                                                  sihteeri

 

Yhteystiedot:

Kaarina Wilskman 050 439 3180

Saana Sandholm 045 182 5126