Hyteallianssin toimintaa

23.6.2021

Sote-hanke asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi - (keski-uudenmaansote.fi)

Uutinen julkaistu Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä Keusoten sivuilla 18.6.2021


Sote-hanke asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on tiivistänyt yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi. Yhteistyöhankkeelle (HYTE-allianssi) on saatu STM:ltä rahoitusta vuosille 2020-2021. Hanketyöskentelyssä on ollut mukana alueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) edustajat, järjestöt, yhdistykset, uskonnolliset yhteisöt sekä julkiset sosiaali- ja terveysorganisaatiot.

Järjestöt ja alueen muut toimijat tekevät tärkeää työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut ovat kohdennettuja, saavutettavia sekä matalan kynnyksen toimintaa. Ne lisäävät asukkaan toimintakykyä, elämänhallinnan tunnetta ja koettua terveyttä. Yhteisöllinen osallistuminen ehkäisee yksinäisyyttä ja tukee mielenterveyttä.

Järjestölähtöisen toiminnan avun pitää olla sitä tarvitsevien ulottuvilla. HYTE-allianssi -hankkeen tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden tekemä työ ja vahvistaa yhteistyötä muiden toimijoiden, kuntien ja Keusoten välillä. Yhteistyöllä terveyden edistämiseen liittyvä toiminta saadaan lähemmäs asukkaita. Keusoten on palveluiden järjestäjänä huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen järjestölähtöisestä toiminnasta. Monitoimijainen yhdessä tekeminen lisää myös järjestöjen sekä muiden toimijoiden tietoisuutta alueella tarjolla olevasta toiminnasta ja auttaa heitä ohjaamaan asukkaita sopivan tuen piiriin. Lisäksi on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus itsenäisesti etsiä tarvitsemaansa tietoa järjestö- ja muusta terveyden edistämisen toiminnasta myös Keusoten verkkosivuilta. Järjestöt päivittävät itse ajantasaisen tiedon toiminnastaan uusimaalaiset.fi- palveluun, josta Keusote hyödyntää tietoja esimerkiksi asiakasohjauksessa.

Hankkeen aikana kuvataan prosesseja, jotka tukevat asukkaan omatoimista terveydestään huolehtimista. Valmiit prosessit on julkaistu Keusoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkosivuilla (kts. LiikkuminenTukea painonhallintaan, Apua yksinäisyyteen, Tukea mielen hyvinvointiin ja Kohti päihteettömyyttä) liittyvät asukaspolut. Prosessien kuvaamisen työ jatkuu vuoden loppuun asti. 

Allianssi-hankkeessa tällä hetkellä mukana toimivat järjestöt
HymiseHUS SoppiKuumakillatTuusulajärven Reuma
DiabetesliittoHyvinkään NuorisoasuntoyhdistysMLLUudenmaan muistiluotsi
EnterHyvinkään SPRMieli ryWerkko, Kokewa-hanke
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ryHyvinkään yhdistykset rySetlementti Louhela ry
Etelä-Suomen SydänpiiriKeski-Uudenmaan hengitysyhdistysSiskot ja SimotKeusoten palvelualueet
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ryKeski-Uudenmaan kuulo rySydänliittoalueen evl.seurakunnat
Etelän SyliKeski-Uudenmaan Omaishoitajat ryTuusulan seudun mielenterveysyhdistys TUUMI
FinFamiKeski-Uudenmaan YhdistysverkostoTuusulan sininauhaliitto

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Marjut Suo, marjut.suo@keusote.fi