Strategia 2013-2017

ARVOT:

 • Luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani
 • Jäsenlähtöinen - kuuntelee, kannustaa ja huomioi muiden toiveita
 • Käytettävissä - verkostoa on helppo lähestyä
 • Inhimillinen - myöntää tehdyt virheet ja pyrkii minimoimaan vahingot
 • Pyrkii parhaaseen mahdolliseen saavutukseen moraalisesti oikeita keinoja käyttäen
 • Tasa-arvoinen: jokainen jäsen on samanarvoinen


VISIO:

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry on vahva ja yhteisöllinen eri yhteisöjen välistä vuoropuhelua edistävä, kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia tukeva yhteistyöjärjestö sekä alueellinen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan innovaatiokeskus.YHDISTYSVERKOSTO ON:

Yhteisöllinen toimija

 • Tukee yhteistyötä ja verkottumista jäsentensä välillä
 • Tukee kumppanuutta toimialueella toimivien järjestöjen ja kuntien välillä
 • Vahvistaa jäsentensä äänen kuulumista edunvalvontakysymyksissä

 

Kuntalaisten osallisuutta edistävä yhteistyöjärjestö

 • Toimii kuntalaisten hyvinvointia osallisuutta edistäen
 • Mahdollistaa ja organisoi vapaaehtoisvoimin toteutettavaa kuntalaisten tarvelähtöistä toimintaa
 • Tukee ja mahdollistaa osallisuutta edistävää toimintaa

 

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan innovaatiokeskus

 • Tukee jäsentensä yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa
 • On osallisena toimialueen vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä ja toimintamuotojen innovoinnissa
 • Levittää yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan hyviä käytäntöjä ja tukee niiden käyttöönottamista

 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston toimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen AK-tuella, hankerahoituksilla ja kuntien kumppanuustyön korvauksilla. Yhdistysverkoston toiminnan omarahoitus muodostuu jäsenmaksuista, toimitilavuokrista ja mahdollisista maksullisista palvelutoiminnoista.

 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto on toimintaansa kehittävä, avoin ja oppiva yhteisö.