Hankkeet

Toimivan yhdyspinnan ja vertaistuen voimalla sairaalasta kotiin -hanke 2019-2021

Hankkeen tarkoitus on tarjota Hyvinkään sairaalan potilaille koulutettua vertaistukea paitsi sairaalassa, myös kotiutumisen jälkeen asuinkunnassa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Hyvinkään sairaanhoitoalue ja EJY ry.

 

Kumppanuudella soteen ja kuntiin 2017-2019

Kumppanuushankkeen tavoitteena on edistää Keski-Uudenmaan asukkaiden hyvinvointia ja saattaa järjestöjen palvelut osaksi sote-keskusten ja kuntien terveudenedistämisen palveluita. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-hankkeen, Hyvinkään, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat myös Hyvinkään sairaanhoitoalue, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Uusimaa yhdessä -hanke. 

Lue lisää hanke-sivulta
 

Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi 2013-2016

Hankkeen tavoitteena oli edistää yhdistysten välistä yhteistyötä, kunta-järjestökumppanuutta sekä löytää ja tuottaa uusia innovatiivisia kuntien ja järjestöjen tuottamia toimintoja, palvelupolkuja, tukemaan kaikenikäisten kuntalaisten elämänkaarta. Palvelupolkuja rakennettiin hankkeen aikana erityisesti Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyssektorille. Nurmijärven kunnassa taas kehitettiin erityisesti kumppanuutta yli sektorirajojen.

Hankkeen oma sivu.

 

Järjestötalo Järvenpäähän -kumppanuushanke 2009-2012

Projektin tavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka konkreettisesti lisää järjestöjen välistä yhteistyötä ja toimintamahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa kansalaistoimintaa ja lisää ihmisten hyvinvointia Keski-Uudenmaan alueella. Eri järjestöjen kohtaaminen yhdessä, kaikkia järjestöjä palvelevassa toimitilassa vahvistaa yhteistä tavoitetta: tehdä hyvää keski-uusimaalaisten hyväksi.
 

Hankkeen oma sivu.