Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

 

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta?
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukset starttaavat: 

 

Tuusulassa ti 10.9.2019

Mäntsälässä ti 14.1.2020

Järvenpäässä 23.1.2020

Nurmijärvellä ti 4.2.2020

 

Tervetuloa maksuttomiin vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksiin!

Haluatko saada tietoa vapaaehtoistoiminnan perusasioista ja mahdollisuuksista Keski-Uudenmaan alueella? Mitä vapaaehtoistoiminta on? Mitä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia vapaaehtoisuuteen liittyy? Mitkä organisaatiot toimivat vapaaehtoistoiminnan taustalla. Koulutuksessa saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Koulutus rakentuu kolmesta yhteisestä koulutusillasta, vähintään kahdesta vapaavalintaisesta syventävästä illasta, käytännön harjoittelusta sekä yhteisestä päätösillasta. Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen.
Ilmoittautumiset syventäviin iltoihin tehdään ensimmäisessä yhteisessä illassa.

Koulutukseen osallistuminen antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa vapaaehtoistoiminnan tehtävissä.

Lisätiedot yhteisökoordinaattori
Mia Meckelborg p. 045 138 4262 mia.meckelborg@yhdistysverkosto.net
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

 

Koulutusiltojen kuvaukset:


Aloitusilta (yhteinen ilta)
To 24.1.2019 klo 17-20
Järvenpään lukio, luokkatila 3003, Lukionkatu 1, Järvenpää

Koulutuksen aloitusillassa tutustumme toisiimme ja koulutuksessa mukana oleviin tahoihin.
Käymme läpi koulutukseen liittyviä käytännön asioita sekä koulutuksen rungon.
Perehdymme yleisesti vapaaehtoistyöhön; motiiveihin ja niiden ylläpitämiseen, tavoitteisiin, tarkoitukseen jne.
Käymme läpi myös harjoittelupaikat.

Ilmoittautumiset syventäviin iltoihin tehdään aloitusillassa

Kouluttajina:

 • Mia Ruotsalainen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
 • Saana Sandholm, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet, valinnainen ilta
Ti 29.1.2019 klo 17–20
Rinkulan olohuone, Setlementti Louhela ry, Louhelankuja 1, Järvenpää

Koulutusillan aikana tutustutaan monikulttuurisen vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Mietitään, millä tavoin vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan edistää maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassamme. Tutustutaan haasteisiin, joita maahanmuuttaja kohtaa uudessa kotimaassa sekä kulttuurienväliseen viestintään. Illan aikana kuullaan myös maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta uuteen kotimaahan.

Kouluttajina:

 • Jyrki Brandt, Setlementti Louhela
 • Loan Thi Tran, Louhelan kansalaistoiminta
 • Gazale Giray-Öngörür Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • kotoutumistyön asiantuntija Järvenpään Maahanmuuutajatoimisto Versosta

Liikunta ja hyvinvointi, valinnainen ilta
To 31.1.2019 klo 17-20
Myllytien toimintakeskus, luokkatila 1krs, Myllytie 11

Teeman esittely, odotukset ja tutustuminen

Tutustutaan erilaisiin/paikallisiin liikunnan toimijoihin.
Paikallisia toimijoita/vapaaehtoisia esittäytymässä.
Vapaaehtoisuuden mahdollisuudet / koulutukset Järvenpäässä liikunnan parissa

Kouluttajina:

 • Sanna Seppälä, Liikuntapalvelut Järvenpään kaupunki

Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen, valinnainen ilta
Ti 5.2.2019 klo 17-20
Setlementti Louhela, Rinkulan olohuone, Louhelankuja 1, Järvenpää

Koulutusillan aikana tutustumme tarkemmin vapaaehtoistoiminnan muotoihin, jotka tukevat ikäihmisten hyvinvointia. Keskustellaan ikäihmisistä ainutlaatuisina yksilöinä sekä muistisairaiden ihmisten kohtaamisesta. Illan aikana sekä vapaaehtoinen kokemusasiantuntija että toimintaan osallistuva ikäihminen kertoo, mitä vapaaehtoistoiminta on heidän elämäänsä tuonut.

Kouluttajina:

 • Krista Maarajärvi, Setlementti Louhela
 • Nina Sandqvist, Järvenpään kaupunki
 • Irma Kinnula, Siskot ja Simot
 • Pia Niiranen, Uudenmaan Muistiluotsi

Kohtaaminen ja vuorovaikutus (yhteinen ilta)
To 7.2.2019, klo 17-20
Järvenpään lukio, luokkatila 3003, Lukionkatu 1, Järvenpää

Tarkoituksena on harjoitella perusvuorovaikutustaitoja ja herättää osallistujat miettimään omia vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojaan.

Kouluttajana:

 • Vuorovaikutuskouluttaja Sari Hämäläinen MaSari Oy

Vastuut, velvollisuudet, oikeudet. Mistä vapaaehtoinen saa tukea? (yhteinen ilta)
Ti 12.2.2019 klo 17-20
Järvenpään lukio, luokkatila 3003, Lukionkatu 1, Järvenpää

Koulutuksen kolmas yhteinen ilta keskittyy vapaaehtoistoimintaa ohjaaviin yleisiin periaatteisiin, toimijoiden roolikysymyksiin, oikeuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin. Pohdimme erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita ja käsittelemme taustaorganisaation merkitystä tuen antajana.


Kouluttajina:

 • Krista Maarajärvi, Setlementti Louhela
 • Mia Ruotsalainen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

      Lapset, nuoret ja perheet valinnainen ilta 
      To 14.2.2019 klo 17-20
      MLL:n Uudenmaan piirin perhekeskus Keltasirkku, Myllytie 3, Järvenpää

      Illan aikana esitellään lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa ja erilaisten toimintamuotojen erityispiirteitä.

      Jokaisen tahon edustaja esittelee oman taustayhteisönsä, tarjolla olevat vapaaehtoistehtävät sekä kertoo mitä vapaaehtoisilta vaaditaan, mitä tehtävät tarkoittavat käytännössä sekä millaista tukea vapaaehtoisille on tarjolla.

      Kouluttajina:

      • Kirsi Ahokas, MLL:n Uudenmaan piiri ry
      • Merja Kaivolainen, Parasta Lapsille ry
      • Noora Salo, Järvenpään kaupungin nuorisotoimi
      • Hanne Siirilä, Setlementti Louhela

      Ryhmänohjaus, valinnainen ilta
      Ti 26.2.2019 klo 17–20
      Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Seutulantie 1, 04410 Järvenpää

      Koulutusilta on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tai haluavat toimia vapaaehtoisena ryhmänohjaajana. Illan aikana saadaan perustietoa ryhmän toimintaan ja ryhmänohjaajan rooliin ja tehtäviin liittyen. Tutustutaan ryhmän ohjaajan huoneentauluun, jonka avulla työskennellen suunnitellaan uutta ryhmätoimintaa. Ilta koostuu tietoiskuista ja pienryhmätyöskentelystä.

      Kouluttajina:

      • Jyrki Brandt, Setlementti Louhela
      • Pirjo Redsven, Keski-Uudenmaan Klubitalo
      • Mia Merisalo, Keski-Uudenmaan Klubitalo

       Omaisena ja läheisenä elämänmuutostilanteissa, valinnainen ilta
       To 28.2.2019 klo 17-20
       Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti, Myllytie 11, Järvenpää

       Illan aikana kuulemme sanasen omaishoitajuudesta ja omaisena olemisesta. Keskustellaan mm. siitä, mitä omaishoitajuus tarkoittaa ja kuinka elämän muutostilanteet vaikuttavat mm. perheen rooleihin? Millaista tukea tilanteeseen on mahdollisesti saatavilla? Entäpä mitä omaiset ja läheiset tarvitsevat?Lisäksi keskustellaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja merkityksestä tämänkaltaiseen elämänmuutostilanteeseen.

       Lämpimästi tervetuloa elämänmakuisiin kohtaamisiin.

       Kouluttajina:

       • Heidi Puumalainen, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/Omaisoiva
       • Laura Kosonen, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/Omaisoiva
       • Eija Suominen, FinFami Uusimaa ry

       Kriisiauttaminen, valinnainen ilta
       Ti 5.3. 2019 klo 17-20.00
       Vanhankirkon Salissa, Kirkkotie 2, Järvenpää

       Meistä jokainen voi jossain elämänsä vaiheessa joutua kohtaamaan kriisin, jossa tarvitsee toisen ihmisen apua ja tukea. Kriisiauttamista ja välittämisen kulttuuria halutaan edistää tässä vapaaehtoistoimijoiden koulutusillassa, jossa Järvenpään Seurakunnan ja Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kanssa käsitellään erilaisten kriisien vaikutuksia ihmisen elämässä, kriisiauttamista ja kriiseistä selviytymistä. Illassa kerrotaan myös SRKn ja RIKUn tarjoamista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

       Kouluttajina:

       • Keijo Ruuskanen, Järvenpään seurakunta
       • Tuija Hellsten, Rikosuhripäivystys RIKU

       Mielenhyvinvointi, valinnainen ilta
       To 7.3.2019 klo 17-20
       Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Seutulantie 1, 04410 Järvenpää

       Illan aikana käsitellään keskustelevasti ja laaja-alaisesti mielen hyvinvointiin liittyvistä osatekijöistä, esimerkiksi myönteisistä ihmissuhteista, fyysisestä terveydestä ja itsetunnon vahvistamisesta.

       Keskustellaan myös toisen ihmisen kohtaamisesta elämän eri tilanteissa, läsnäolosta ja perheen näkökulmasta arjen hyvinvointiin."

       Kouluttajina:

       • Pirjo Redsven, Keski-Uudenmaan Klubitalot
       • Mia Merisalo, Keski-Uudenmaan Klubitalot
       • Petteri Liikanen, FinFami Uusimaa ry

       Yhteinen päätösilta
       To 14.3.2019 klo 17-20
       Järvenpään lukio, luokkatila 3003, Lukionkatu 1, Järvenpää

       Harjoittelukokemuksien läpikäynti, palautteet koulutuskokonaisuudesta.
       Vapaaehtoistehtäviin tutustumista sekä mahdollisesta jatkosta sopiminen vapaaehtoistoiminnan torilla kouluttajien kanssa.
       Todistusten jako ja kakkukahvit.