Kuntayhteistyö


Yhdistysverkosto edistää toimialueellaan kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja kannustaa kaikkia toimijoita mukaan. Yhteistyö kuntien kanssa lisää molemminpuolisia valmiuksia tehdä entistä vaikuttavampaa työtä kuntalaisten hyvinvoinnin eteen.

Yhteistyötä edistämme:

  •  järjestämällä kuntien ja yhdistysten yhteisiä tapahtumia
  •  osallistumalla hyvinvointia tukevien kuntavetoisten työryhmien toimintaan
  •  keskustelemalla aktiivisesti kuntavirkamiesten kanssa järjestöille tärkeistä asioista
  •  luomalla hyviä toimintamalleja kunta-järjestöyhteistyöhön, kts. Tukipolkuja-hanke