Lasten ja perheiden ilmiötyöpaja

Tule mukaan keskustelemaan ja miettimään yhdessä ilmiöitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi. Työskentelytapa on ilmiölähtöisyys. Tavoitteena on lasten ja perheiden teemverkoston, kuntien ja Keusoten yhdyspinnan vahvistaminen. Verkostoidumme ja keskustelemme ajakohtaisista ilmiöistä. Verkostoitumisen avulla kohtaamme yhteistyökumppanit, joiden kanssa voimme jatkossa miettiä uudenlaista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.