Mielenterveysjärjestöt

Yhdistykset ovat listassa aakkosjärjestyksessä. Klikkaamalla yhdistyksen nimeä pääset suoraan yhdistyksen nettisivuille. 

Jos jokin etsimäsi yhdistys ei löydy listalta niin ole rohkeasti yhteydessä meihin jotta voimme laajentaa listaa uusilla yhdistyksillä!

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry 

Tarjoaa matalankynnyksen kriisipalveluita Kriisikeskus Hymisessä kaikille kotipaikkakunnasta riippumatta. Kriisikeskus Hymisessä työskentelee työntekijöiden lisäksi koulutettuja ja ammattilaisten ohjauksessa toimivia vapaaehtoisia mm. valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Sekasin -chatissa, aikuisten Solmussa -chatissa, henkilökohtaisissa tukisuhteissa sekä vertaistukiryhmissä ohjaajana. 


KUMS Keski-Uudenmaan Mieltenterveysseura ry 

on edistää ja vahvistaa mielen hyvinvointia ja mielenterveystyötä, tukea haavoittuvassa asemassa olevia ja tarjota matalan kynnyksen tukipalveluita elämän eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa.

Yhdistys kouluttaa tukihenkilöitä sekä tukikoirakoita arjen auttajiksi ja kuuntelijoiksi. Yhdistys tarjoaa tukea elämänkriiseissä, kuten avioerossa, työttömyydessä ja muissa elämänmuutoksissa. Yhdistyksen kautta voi saada henkilökohtaisen tukihenkilön, joka on läsnä, kuuntelee ja auttaa arjen askareissa. Tukitoiminnan koulutetut tukikoirakot vierailevat sovitusti mm. hoivakodeissa, palvelutaloissa, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä sekä toimivat tuki- ja lukukoirina kouluissa. Tukitoiminta on luottamuksellista vapaaehtoistyötä. Se ei korvaa ammattiapua, vaan täydentää sitä.


Helmi ry

on mielenterveystoipujien matalan kynnyksen kohtaamispaikka Helsingissä, joka tarjoaa monipuolista toimintaa sekä mahdollisuuden viettää aikaa vertaisten kanssa. Helmin toiminta koostuu ryhmistä, retkistä ja tapahtumista, vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnasta sekä yksilö- ja ryhmämuotoisesta palveluohjauksesta. Lisäksi Helmissä on edullinen lounasruoka päivittäin tarjolla.   


FinFami Uusimaa ry FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena

on mielenterveysomaisille tarkoitettu yhdistys. Palvelemme omaisia, perheitä, sekä ammattilaisia Uudenmaan alueella. Meiltä saat vertaistukea eri muodoissa ja ammattilaisen tarjoamaa keskusteluapua. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimintaamme osallistuminen on maksutonta.


Surunauha ry Surunauha ry - vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

 on valtakunnallinen vertaistukijärjestö itsemurhan tehneiden läheisille. Surunauha järjestää vertaistukiryhmiä ja –viikonloppuja sekä tukihenkilötapaamisia. Lisäksi voit pyytää vertaistukipuhelua tai osallistua vertaistuelliseen keskusteluun keskustelualueella tai chateissä. Ole rohkeasti yhteydessä Surunauhan toimistolle, ja mietitään yhdessä sinulle tähän hetkeen sopivin tuen muoto


Mielenterveyden keskusliitto ry Mielenterveyden keskusliitto | MTKL.fi

Tietoa, tukea, edunvalvontaa

Yksittäinen luento. Verkkokurssi vilkkaine keskusteluineen. Ennakkoluuloihin vaikuttaminen valtakunnallisesti. Selailtava opaskirja. Jäsenyhdistyksen pulmien ratkominen. Päivittäinen edunvalvonta työryhmissä. Twiitti ja Facebook-postaus. Vertaispuhelimen pirahdus.


Äimä ry Synnytyksen jälkeinen masennus, synnytysmasennus (aima.fi)

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista eri tahoille.


Suomen Perinataalimielenterveys ry Suomen Perinataalimielenterveys ry

 edistää perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana lisäämällä alan osaamista ja koulutusta, tehostamalla moniammatillista yhteistyötä sekä kehittämällä alan hoitokäytäntöjä ja -polkuja valtakunnallisella tasolla.

Hyvä perinataaliajan mielenterveys voi johtaa niin vanhemman, syntyvän lapsen, kuin koko perheenkin parempaan hyvinvointiin.


Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura

Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry – Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura edistää hyvinvointia kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien avulla. (mielenterveysseurat.fi)

Terveyttä kulttuurista mielenterveysseuran toiminnan tarkoitus on edistää mielen hyvinvointia taiteen ja kulttuurin kautta.

Yhdistys ideoi ja kehittää MIELI ry:n paikallisten jäsenyhdistysten kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä edistää taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla. Toiminnan keskiössä vuonna 2022 on kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien vinkkipankin kokoaminen paikallisten mielenterveysyhdistysten käyttöön sekä kulttuurialan toimijoille suunnatun vertaistuellisen ryhmächat pilotin käynnistäminen.


Kaksisuuntaiset ry https://kaksisuuntaiset.yhdistysavain.fi/

Olemme valtakunnallinen yhdistys, joka on tarkoitettu kaikille kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastaville, sekä heidän läheisilleen.

Tavoitteenamme on häivyttää mielen sairauksiin liittyvää negatiivista leimaa.


Finnish Association for Infant Mental Health - Pirpana ry https://www.pirpana.fi/

on yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vauvojen ja pienten lasten psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä vanhempien ja lasten vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta ja kriiseistä selviytymistä. Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää varhaislapsuuden häiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidon kehittämistä.


Uupuneet ry 

Yhdistyksen tavoitteena on uupumisen ennaltaehkäiseminen, työelämässä pysymisen ja työhön palaamisen tukeminen, sekä uupuneen syrjäytymisen ehkäiseminen.

Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja on vertaistuen tarjoaminen jäsenilleen. Vertaistukiryhmät kokoontuvat mahdollisuuksien mukaan joko paikallisesti tai verkkotapaamisissa.


Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Haluamme tehdä moniammatillista yhteistyötä traumojen hoidon hyväksi ja rakentaa siltoja eri toimijoiden välille. 


Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry 

Tarjoaa tietoa ja tukea skitsofreniaan liittyen


Suomen Moniääniset ry 

on ääniä kuulevien oma yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia heitä tukemalla, yhdistämällä ja aktivoimalla. Yhdistys toimii yhteistyöjärjestönä äänien kuulemiseen liittyvissä asioissa ja edistämme ääniin liittyvän tiedon ja tutkimuksen tuntemusta. Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa ihmisistä, joilla on kokemusta äänien kuulemisesta, mutta mukana on myös läheisiä ja mielenterveysalan ammattilaisia. 


Etelän-SYLI https://etelansyli.fi/

on Syömishäiriöliiton alueyhdistys, joka toimii Helsingin ja Uudenmaan alueella. Syömishäiriöliitto tuottaa tietoa syömishäiriöistä, tarjoaa tukea syömishäiriöön sairastuneille, oireileville ja läheisille sekä edistää ruoka- ja kehorauhaa yhteiskunnassamme.


ADHD-liitto 

on valtakunnallinen järjestö, joka edistää adhd-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. ADHD-liitto edistää yhdessä jäsenjärjestöjensä  kanssa oikean ja ajantasaisen adhd-tietouden leviämistä. Tietoa tarvitsevat niin adhd-oireiset henkilöt kuin heidän läheisensä sekä eri alojen ammattihenkilöt.


Autismiliitto 

on valtakunnallinen autismikirjoa edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Olemme autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä asialla.


Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys -Puheeksi ry 

tarjoaa tietoa ja vertaistukea perheille, joissa on lapsi tai nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus. Yhdistys tukee myös nuoria ja aikuisia, joilla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus.

Lisäksi yhdistys jakaa tietoa tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta (valikoiva puhumattomuus eli selektiivinen mutismi), vaikuttaa yhteiskunnan palveluihin ja toimintatapoihin sekä edistää jäsentensä ja heidän perheenjäsentensä etuja ja tasa-arvoa.


Suvanto ry  

on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan, kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön ehkäiseminen. Autamme väkivallan ja kaltoinkohtelun kaikkia osapuolia. Lisäksi tuotamme tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta eri tahoille.