Vapaaehtoistoiminnan monet muodot

ke 15.2. klo 17.30–19.45 Rykmentinpuiston ruokalassa, Rykmentintie 48, Tuusula.

Koulutuksen toisessa illassa käsitellään vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja tutustutaan toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Pohdimme erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita esimerkein, käsittelemme toimijoiden roolikysymyksiä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä myös taustaorganisaation merkitystä tuen antajana.

Senja Liikonen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto