Päätösilta

ke 22.3. klo 17.30–19.45 Rykmentinpuiston ruokalassa, Rykmentintie 48, Tuusula.

Päätösillassa vedämme yhteen koko koulutuskokonaisuuden antia, käymme keskustellen läpi luku- ja pohdintatetävää sekä kertaamme vielä kuinka tästä eteenpäin. 

Senja Liikonen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto
& Tuusulan kunnan tervehdys