Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

Ti 14.3.2023 klo 17.30-20.30 

Monikulttuurisen työn koulutusillassa tutustutaan konkreettisiin tilanteisiin ja toimiin, jossa voi olla mukana vapaaehtoisena toimien. Käymme läpi mm. miten vapaaehtoistoiminnalla voimme edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja millaisia haasteita ja iloja toiminnassa kohdataan. Illan aikana kuullaan maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta ja vapaaehtoistoimijoiden ajatuksia monikulttuurisesta toiminnasta. Tervetuloa kaikille, jotka haluavat lisätä tietoa ja osaamista monikulttuurisesta vapaaehtoistyöstä Nurmijärvellä. 

Iltaa toteuttamassa Nurmijärven kunnan, seurakunnan, Settlementti Louhelan, Punaisen Ristin, Nurmijärven Klubitalojen ja Nurmijärven Zonta-kerhon edustajia.