Ikäihmisten tukeminen

Ti 28.2.2023 klo 17.30-20.30 

Koulutusillan aikana tutustumme tarkemmin vapaaehtoistoiminnanmuotoihin, jotka tukevat ikäihmisten hyvinvointia. Keskustellaan ikäihmisistä ainutlaatuisina yksilöinä sekä muistisairaiden kohtaamisesta. Kuullaan, miten huomioimme ikäihmisellä olevat mahdolliset liikkumisen haasteet. Pohditaan, minkälaisia tilanteita ja ilon hetkiävapaaehtoistoiminnassa saattaa tulla vastaan. 

Kouluttajina toimivat ikäihmisten parissa työskentelevät kunnan, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Uudenmaan Muistiluotsin edustajat.