Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 20.9.2022

Koulutuksen toinen yhteinen ilta keskittyy vapaaehtoistoimintaa ohjaaviin yleisiin periaatteisiin, toimijoiden roolikysymyksiin, oikeuksiin ja vastuisiin. Pohdimme erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita esimerkein ja käsittelemme taustaorganisaation merkitystä tuen antajana.

Senja Liikonen ja Ulrika Seppänen da Costa Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto
Tiina Roikonen, Me Itse-ryhmä