Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 20.9.2022

Koulutuksen toinen yhteinen ilta keskittyy vapaaehtoistoimintaa ohjaaviin yleisiin periaatteisiin, toimijoiden roolikysymyksiin, oikeuksiin ja vastuisiin. Pohdimme erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita ja käsittelemme taustaorganisaation merkitystä tuen antajana.

Senja Liikonen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto, 

muut kouluttajatiedot tarkentuvat