Ikäihmisten iloksi vapaaehtoisena 

Koulutusillan aikana tutustumme tarkemmin vapaaehtoistoiminnan eri mahdollisuuksiin, joilla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia. Keskustellaan ikäihmisistä ainutlaatuisina yksilöinä ja kuullaan mitä vapaaehtoistoiminta on heidän elämäänsä tuonut. 

Merja Hietala, SPR:n ystävätoiminta
Talvikki Lyytinen, Siskot ja Simot 
Aulikki Härkönen, Mäntsälän seurakunta