Päätösilta

Päätösillassa vedämme yhteen koko koulutuskokonaisuuden antia, käymme keskustellen läpi luku- ja pohdintatetävää sekä kertaamme vielä kuinka tästä eteenpäin. 

Senja Liikonen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto