Vapaaehtoistoiminnan perusteet

Koulutuksen toinen yhteinen ilta keskittyy vapaaehtoistoimintaa ohjaaviin yleisiin periaatteisiin, toimijoiden roolikysymyksiin, oikeuksiin ja vastuisiin. Pohdimme erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita ja käsittelemme taustaorganisaation merkitystä tuen antajana.

 

Senja Liikonen ja Ulrika Seppänen da Costa,
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto