Mielenhyvinvointi- arjen tukena

to 13.10.2022 klo 17.30–19.45, Sampolan palvelukeskuksessa, Väinämöinen tilassa, 1 krs.

Illan aikana käsitellään keskustelevasti ja laaja-alaisesti mielen hyvinvointiin liittyviä osatekijöitä, esimerkiksi myönteisiä ihmissuhteita, fyysistä terveyttä ja itsetunnon vahvistamista. 

Keskustellaan myös toisen ihmisen kohtaamisesta elämän eri tilanteissa, läsnäolosta ja vapaaehtoisen omasta hyvinvoinnista. Lisäksi kuullaan erilaisista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista Hyvän Mielen vahvistamiseksi.

Päivi Wilen, Polku
Sini Syrjäläinen, SPR