Rohkeasti vuoteen 2018 - Yhdistysverkoston lähiajan painopisteitä

31.12.2018

 

11.12.2017
KESKI-UUDENMAAN JÄRJESTÖT AKTIIVISESTI HYVINVOINTITYÖSSÄ

 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston syyskokous arvioi 2018 toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä järjestötyön haasteita sekä miten näihin haasteisiin vastataan niin vuonna 2018 kuin lähivuosina. Keski-Uudenmaan sosiaali-ja terveysjärjestöllä on lähivuosina monia isoja haasteita sote-uudistuksen takia. Mitä jäsenet, väestö odottaa järjestöjemme tekevän sote-yhteiskunnassa ja tulevaisuuden hyvinvointikunnassa?  Onko heille järjestöistä apua? Tarvitaanko paikallisia ja alueellisia järjestöjä?

Toimintasuunnitelmassa lähdetään siitä, että keskiuusmaalaisilla järjestöillä on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä paikkansa alueemme väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Järjestöt ovat tulevaisuudessakin jäsenistönsä hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäjiä tuottamalla 1. tärkeätä tietoa ja neuvontaa, 2. vertaistukea  sekä 3. virkistystä ja yhdessäoloa. Tässä työssä keskiuusmaalaiset järjestöt selviävät parhaiten yhteistyössä toistensa kanssa, tekemällä yhteistyötä. Tässä tärkeänä apuna on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto.

Jo lähes 50 järjestön muodostaman Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston tavoitteena on vaikuttaa siihen, että alueemme yhdistykset saavat aktiivisen ja toimivan roolin niin sote-alueella kuin kuntien terveyden edistämistyössä. Maakunnan Sote ja kuntien terveydenedistämistyö tarvitsee alueen järjestöjen tukea ja palveluja. STEAn avustuksin toimiva Kumppanuudella soteen ja kuntiin-hanke tuottaa tähän varmasti hyviä keinoja ja vinkkejä.

Yhdistysverkosto on mukana ja apuna monella muullakin tavalla jäsenyhdistystensä  toiminnan kehittämisessä  mm. kumppanuuksien ja yhteistyön kehittäminen toisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, yhdistysten hallinnon kehittäminen sekä viestintä. Yhdistysten välistä yhteistyötä edistetään kuntakohtaisilla Järjestötreffeillä. Vapaaehtoiskoulutus on jatkuvasti tärkeä keino uusien vapaaehtoisten saamiseksi auttamaan avun tarpeessa olevia. Vaikuttamistyö erityisesti oman alueemme kuntiin päin on tärkeällä sijalla.  Kaiken lähtökohtana on järjestöjemme työ keskiuusmaalaisten hyväksi ja parhaaksi.

Verkostossa on voimaa! On myös vuoden 2018 keskeinen mottomme!


Mauno Lehtinen
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n puheenjohtaja